Застава грошової вимоги у подвійному банкрутстві

Питання: Юридична особа Б взяла кредит у банку та надала йому в заставу право вимоги до А.

Щодо А і Б порушено справи про банкрутство.

Чи може банк бути кредитором в обох цих справах?

Відповідь: Банк може бути забезпеченим кредитором у справі про банкрутство Б щодо суми боргу, забезпеченої заставою грошової вимоги.

Банк не може бути кредитором у справі про банкрутство А, якщо вимога не була переведена на банк.

Банк вправі і зобов’язаний вступити у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор, якщо вимога була переведена на банк.

Обґрунтування:

Оскільки банк має вимогу до Б, і ця вимога забезпечена заставою (грошової вимоги Б до А), то банк може бути забезпеченим кредитором у справі про банкрутство Б.

Вимога Б до А могла бути переведеною на банк (добровільно відступлена заставодавцем або переведена в судовому порядку відповідно до абзацу другого ст.51 Закону «Про заставу»). Але вона могла бути і не переведеною на банк.

1. Якщо вимога Б до А не була переведена на банк, то банк не має вимоги до А. Тому він і не може бути кредитором у справі про банкрутство А.

Натомість Б може бути конкурсним кредитором у справі про банкрутство А. Більше того, він зобов’язаний вступити у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор, бо відповідно до абзацу другого ст.50 Закону «Про заставу» заставодавець зобов'язаний виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права.

2. Якщо вимога Б до А була переведена на банк, то кредитором за цією вимогою до А став банк, а Б перестала бути кредитором. Тож у цій ситуації Б не може бути кредитором у справі про банкрутство А.

Водночас банк вправі і зобов’язаний вступити у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор. Відповідно до абзацу другого ст.45 Закону «Про заставу», заставодержатель при закладі зобов'язаний вживати заходів, необхідних для збереження предмета закладу. Тож банк, який володіє вимогою до А, має діяти так само, як розумно діяла б Б, якби вона була кредитором за вимогою до А. Якщо банк не вступить у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор, то це призведе до втрати належної черговості щодо одержання богу з А, що знизить цінність вимоги до А.

Якщо в межах справи про банкрутство А на користь банку будуть сплачені кошти, сума яких:

1) дорівнює боргу Б, то банк втратить статус конкурсного кредитора у справі про банкрутство А та статус забезпеченого кредитора у справі про банкрутство Б;

2) менше боргу Б (за недостатністю майна А), то банк втратить статус забезпеченого кредитора у справі про банкрутство Б і набуде статусу конкурсного кредитора в частині різниці між сумою боргу Б і сумою, одержаною від А;

3) більше боргу Б, то банк втратить статус забезпеченого кредитора у справі про банкрутство Б, а надлишок має сплатити на користь Б.