Вексель у подвійному банкрутстві

Питання: Юридична особа А (платник за векселем) видала простий вексель юридичній особі Б.

Остання взяла кредит у банку та надала йому в заставу вексель. При цьому Б індосувала вексель на користь банку.

Щодо А і Б порушено справи про банкрутство.

Чи може банк бути кредитором в обох цих справах?

Відповідь: Так. Банк може бути забезпеченим кредитором у справі про банкрутство Б щодо суми боргу, забезпеченої векселем. Також банк вправі і зобов’язаний вступити у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор.

Обґрунтування:

Надаючи в заставу вексель, Б має вчинити на користь банку індосамент, який містив би застереження "валюта в забезпечення", "валюта в заставу" або будь-яке інше застереження, яке має на увазі заставу (ст.19 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі – далі «УЗ»).

Держатель такого векселя може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але поставлений ним індосамент має силу лише як передоручений індосамент (ст.19 УЗ). Таким чином, власником векселя залишається Б, але його держателем стає банк (як закладодержатель). Зокрема, банк може від свого імені, але за рахунок Б одержувати платежі за векселем. Якщо одержана від А сума є більшою за суму боргу Б, то надлишок банк має сплатити Б.

Тому банк вправі вступити у справу про банкрутство Б як забезпечений кредитор.

Також банк вправі і зобов’язаний вступити у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор. Відповідно до абзацу другого ст.45 Закону «Про заставу», заставодержатель при закладі зобов'язаний вживати заходів, необхідних для збереження предмета закладу. Тож банк, який є держателем векселя, має діяти так само, як розумно діяла б Б, якби вона була держателем векселя. Якщо банк не вступить у справу про банкрутство А як конкурсний кредитор, то це призведе до втрати належної черговості щодо одержання богу з А, що знизить цінність векселя як цінного паперу.

Якщо в межах справи про банкрутство А на користь банку будуть сплачені кошти, сума яких:

1) дорівнює боргу Б, то банк втратить статус конкурсного кредитора у справі про банкрутство А та статус забезпеченого кредитора у справі про банкрутство Б;

2) менше боргу Б (за недостатністю майна А), то банк втратить статус забезпеченого кредитора у справі про банкрутство Б і набуде статусу конкурсного кредитора в частині різниці між сумою боргу Б і сумою, одержаною від А;

3) більше боргу Б, то банк втратить статус забезпеченого кредитора у справі про банкрутство Б, а надлишок має сплатити на користь Б.