1) Який процесуальний статус має заявник? 2) Який процесуальний статус мають особи, що відповідають по вимогах заяв, які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство? 3) Чи можливе залучення третіх осіб згідно ст. 27 ГПК України у справі про банкру

1) Який процесуальний статус має заявник?

2) Який процесуальний статус мають особи, що відповідають по вимогах заяв, які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство?

3) Чи можливе залучення третіх осіб згідно ст. 27 ГПК України у справі про банкрутство?

Відповідь:

1) Статус заявника – заявник. В одних випадках за правовою природою заявник є позивачем, в інших – ні.

2) Статус осіб, що відповідають по вимогах заяв, - здебільшого боржник або відповідачі.

3)Залучення третіх осіб можливе у випадках, коли йдеться про інститут позовного провадження.

Обґрунтування:

1) Провадження у справі про банкрутство включає як специфічні, притаманні лише цьому процесу інститути, так і інститути позовного провадження.

Наприклад, якщо боржник сам звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство, то він, вочевидь, за правовою природою не є позивачем. Натомість кредитори, які після порушення справи звертаються з вимогами до боржника, за правовою природою є позивачами: в разі спору з боржником суд прийме рішення про наявність чи відсутність боргу та про суму боргу.

В останньому випадку та обставина, що процесуальний документ, з яким особа звертається до суду для вирішення спору, подекуди називається у Законі не позовною заявою, а заявою або скаргою, не змінює правової природи такої заяви. Такі спори розглядаються за правилами Господарського процесуального кодексу України,  якщо із Закону не випливає інше

[1]Див. відповідь на питання «Розгляд позовів розпорядника майна щодо визнання недійсними  правочинів (договорів), укладених боржником»